04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

נתוני מזג האוויר העדכניים ביותר מראים כי 12% מהשטח היווני, נכון ל-26 בינואר, מכוסה בשלג.

המשמעות היא שבשבוע האחרון של ינואר, רמות כיסוי השלג התקרבו לממוצע של 2004-2022. יחד עם זאת, השלג יישאר עד השבוע הראשון של פברואר – זה מעיד על ידי תחזיות מזג האוויר של מצפה הכוכבים הלאומי של אתונה. יתכן שהרמה אפילו תעלה מעט.

החזאים צופים כי על רקע הטמפרטורות הנמוכות, צפויים שלג מקומיים באזורים ההרריים של כרתים ויוון היבשתית.

תחזית מזג האוויר לשבועיים הקרובים:Source link