04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

שביתת הרכבת התחתית מחר בוטלה

השביתה של 24 שעות שהוכרזו על ידי עובדי המטרו למחר, יום שלישי ה-28 במרץ, מושעה.

התחבורה תפעל כרגיל. ΣΤΑ.ΣΥ בהודעתה מודיעה לנוסעים כי קווים 1, 2 ו-3 של המטרו והחשמלית יפעלו לאחר הפסקת גיוס השביתה של האיגוד. ΣΕΛΜΑ מדווח:

"בהקשר של מו"מ על מילוי בקשותינו לממשלה, התברר שיש ערוץ תקשורת לפתרון בעיות. מסיבה זו, האיגוד שלנו מפסיק "זמנית" את השביתה של 24 שעות עד סוף השבוע".Source link