04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מזכ"ל נאט"ו, ינס סטולטנברג, אישר את ה-4 באפריל כתאריך הרשמי לכניסתה של פינלנד לנאט"ו בתדרוך בבריסל.

בנאום ערב פגישת ראשי החוץ של הברית, שתתקיים בבירת בלגיה, אמר סטולטנברג כי יום שלישי יהיה יום היסטורי:

"מחר נקבל בברכה את פינלנד כחברה ה-31 בנאט"ו, מה שיהפוך את פינלנד לבטוחה יותר ואת הברית שלנו לחזקה יותר. נריף את דגל פינלנד בפעם הראשונה כאן במטה נאט"ו".

הוא הסביר שמחר תשתתף פינלנד בכל הפגישות והפעילויות של הברית כחברה מלאה, שכן כל 30 המדינות החברות אישרו את הפרוטוקול על החברות של פינלנד.

השלמת ההליך מחייבת את טורקיה להעביר את פרוטוקול ההצטרפות המאושר לארכיון של מחלקת המדינה האמריקאית. לאחר מכן, נאט"ו חייבת להזמין את פינלנד להצטרף, ופינלנד חייבת לחתום על מסמך ההצטרפות ולהגישו למחלקת המדינה האמריקאית. עם זאת, כל הפעולות הללו מתוכננות להיעשות בבריסל כדי שפקידים פינים או טורקים לא יצטרכו לנסוע לוושינגטון.

ראוי לציין כי 4 באפריל הוא יום השנה לייסוד נאט"ו. ביום זה בשנת 1949 בוושינגטון, חתמו נציגי 12 מדינות – ארה"ב, בריטניה, צרפת, איטליה, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, קנדה, דנמרק, איסלנד, נורבגיה ופורטוגל – על הסכם צבאי-מדיני. בְּרִית.Source link