29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

איך התושב הממוצע של יוון חי וכמה הוא מאושר

5.2% מאוכלוסיית יוון בני 16 ומעלה אומרים שהם מרוצים לחלוטין מחייהם, בעוד 1.1% אינם מרוצים כלל. יחד עם זאת, 56.8% אומרים שהם מאוד מרוצים מהדרך שבה הם חיים.

הדבר נובע ממחקר סוציולוגי שאסף וניתח נתונים על הכנסה ותנאי מחיה של משקי בית ב-2022 האחרונה.

נתוני מחקר:

 • בִּדְבַר מידת שביעות הרצון מאוכלוסיית בני 16 ומעלה מצב כלכלי, אז 5.7% סבורים שהם בכלל לא מרוצים, ו-1.9% מרוצים לגמרי. אחוז העניים הגדול ביותר (70.2%) אומרים כי הם אינם מרוצים לחלוטין או חלקית ממצבם הכלכלי, בעוד שאחוז הלא-עניים הוא 25.9%. רק 2.3% מהאוכלוסייה הלא-ענייה מצהירים כי הם מרוצים לחלוטין ממצבם הכלכלי.
 • 33.1% אומרים שהם מאוד מרוצים מאיך שהם מבלים את זמנם, ועוד 59% אומרים שהם "מאוד מרוצים מהיחסים האישיים שלהם". 1.5% אומרים שהם חשו בדידות בארבעת השבועות האחרונים. בהתאם, המדד במונחים של האוכלוסייה העניה והלא עניה עמד על 2.3% ו-1.3%.
 • 17.1% אומרים שהם היו מאושרים כל הזמן, ועבור העניים והלא-עניים, המניות בהתאמה הן 14.1% ו-17.8%.
 • 55.1% מצהירים על כך לא הרגיש בודד בכללבעוד שלעניים ולא עניים אחוז זה הוא 47.8% ו-56.8%, בהתאמה.
 • 3.5% מהאוכלוסייה בגילאי 16 ומעלה אומרים שכן לא הרגיש מאושר בכללבעוד שהנתונים המקבילים לעניים וללא עניים הם 5% ו-3.1%.
 • 88.2% טוענים זאת יש להם מישהו שהם יכולים לפנות אליו כדי לקבל עזרה מוסרית, חומרית וכספית. יחד עם זאת, שיעור האוכלוסייה העניה והלא-ענייה הוא 85.5% ו-88.8% בהתאמה. 13.2% מהאוכלוסייה בגילאי 16 ומעלה מצהירים "מסכימים מאוד או מסכימים" שהם מרגישים מודרים חברתית. יחד עם זאת, חלקם של האוכלוסייה העניה והלא-ענייה הוא 19.2% ו-11.8% בהתאמה.

השתתפות חברתית ותרבותית

 • 20.8% אמרו שהם הלכו לקולנוע עד 3 פעמים ב-12 החודשים האחרונים, ו-5.7% הלכו לקולנוע יותר מ-3 פעמים. 23.2% לא הלכו לקולנוע בגלל שהם צופים בסרטים בטלוויזיה, באינטרנט או במקומות אחרים, ו-12% בגלל המגיפה. 22.7% ציינו כי הגיעו באופן אישי להצגות כגון תיאטרון, אופרה, קונצרט וכדומה עד 3 פעמים ב-12 החודשים האחרונים, ו-5.4% השתתפו במופעים כאלה יותר מ-3 פעמים. 31.6% לא הגיעו להופעה בגלל שהם לא היו מעוניינים, ו-13.9% בגלל המגיפה.
 • 15.2% ציינו כי ביקרו במקומות תרבות כמו אתרים ארכיאולוגיים, מוזיאונים, גלריות לאמנות ועוד עד 3 פעמים ב-12 החודשים האחרונים, בעוד 2.7% ביקרו במקומות כאלה יותר מ-3 פעמים. 42.8% לא ביקרו באתרי תרבות בגלל שהם לא מעוניינים, ו-12.1% בגלל המגיפה.
 • 11.1% אמרו שהשתתפו באירועי ספורט באופן אישי, כחלק מארגון מקצועי או חובבני עד 3 פעמים ב-12 החודשים האחרונים, ו-5% השתתפו באירועים כאלה יותר מ-3 פעמים. 47.6% לא השתתפו באירועי ספורט באופן אישי בגלל שהם לא מעוניינים, ו-8.5% לא השתתפו בגלל המגיפה.
 • 7% מהאוכלוסייה אמרו שהם עושים פעילות כלשהי (תחביבים) על בסיס יומי, כמו מוזיקה/נגן בכלי נגינה, שירה, ריקוד, תיאטרון, צילום, ציור, עבודת רקמה, חריטה, כתיבת שירה וכו', 9.3% מדי שבוע , אך לא כל יום, ו-62.2% אינם עוסקים בשום פעילות.
 • 30.7% מהאוכלוסייה אמרו שהם קראו 1 עד 4 ספרים ב-12 החודשים האחרונים, 7.8% קראו 5 עד 9 ספרים, ו-4.5% קראו לפחות 10 ספרים. 9.8% לא קראו ספרים כי אין להם זמן, ו-41.1% לא מתעניינים או לא אוהבים אותם.
 • לבסוף 25% ציינו זאת להיפגש עם קרובי משפחה כל יום, ו-1.3% אף פעם לא. 30.2% לפגוש חברים כל יום, ו-1.5% אף פעם. 44% אמרו שהם מתקשרים עם קרוביהם על בסיס יומיומי, ו-1.2% אף פעם לא. 45.7% מתקשרים עם חבריהם כל יום, ו-2% אף פעם לא. 7.4% ציינו שהם משתתפים מרצונם הרשמי פעילויות חברתיות, 6% – בארגונים ציבוריים בלתי רשמיים, ו-6.3% פעילים בפוליטיקה.Source link