24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

פדופיל, שנידון ל-400 שנות מאסר ושוחרר, נעצר שוב


ניקוס סיירגאקיס, שנידון ל-401 שנות מאסר ב-2011 בגין התנהגות מגונה נגד 36 קטינים ברתימנון, כרתים, וששוחרר לאחר 12.5 שנים, נעצר היום שוב בניה איוניה, לפי המידע העדכני ביותר.

מעצרו החדש של מאמן הכדורסל לשעבר הגיע לאחר ההחלטה הרלוונטית של פרקליטות נאפפליון, מכיוון שכאמור "היה לו תיק מס' 11 על סף".

ביום 06/09/2023 הוצא צו מעצר על ידי פרקליטות נפליון לערעורים. העבריין צפוי להמשך מעצר בהתאם לצו מס' 110,123,124/2016, החלטה שהתקבלה על ידי חבר מושבעים של בית המשפט לערעורים בפיראוס

על סיירגאקיס נגזרו 401 שנות מאסר, שבמיזוג הפכו ל-220 שנים, בעוד שבמציאות העונש הופחת ל-25 שנים. ולבסוף, עם חוק העונשין החדש, 25 "הפך" ל-21! הפדופיל שוחרר (בפעם השנייה), לאחר ששירת 12.5 שנים.

ניקוס סיירגאקיס יילקח למשרד התובע הכללי של אתונה.

כפי שכתבה בעבר חדשות אתונה, מאמן כדורסל מכרתים, שנידון ל-401 שנות מאסר בגין 36 מקרים של התנהגות מגונה נגד קטינים, שוחרר על תנאי לאחר שריצה בסך הכל 12.5 שנים מאחורי סורג ובריח. ההחלטה, שעוררה זעם בקרב הקורבנות, משפחותיהם והחברה היוונית כולה, חייבה את התערבותו של התובע הראשי.

לפי הדיווחים, מאמן הכדורסל ניקוס סיירגאקיס נעצר על חם בדצמבר 2011 בגין התעללות מינית בשלושה קטינים. במאי 2013 הוא הורשע בגין מעשיו, התעללות וניסיון התעללות, נגד 36 ילדים, לתקופה של 401 שנים (למעשה, לכל החיים. הערת המערכת). בשנת 2016 אישר בית המשפט לערעורים את החלטת בית המשפט קמא, תוך הפחתת העונש ל-220 שנים. עם החוק הפלילי החדש צומצמו שנות המאסר בפועל ל-20.

מכיוון שעבד בכלא שבו ימי עבודה מפחיתים את העונשים, סיירגאקיס הגיש בקשה לשחרור על תנאי במועצת הכלא בטריפולי שבה הוחזק. הבקשה נבדקה על ידי ועדת הפשע והתקבלה.

לאחר 12.5 שנות מאסר, הוא שוחרר בתנאי של איסור כניסה לכרתים, שם ביצע פשעים, ובחובה להתגורר באזור המיועד לאטיקה. כמו כן, נאסר עליו לקיים אינטראקציה עם קטינים ללא נוכחות או הסכמת האפוטרופוסים שלהם, והוא מחויב להגיע לפגישות פסיכיאטריות פעם בחודש.

יש לציין כי לפני 3 שנים, באפריל 2020, הוא שוחרר על תנאי מבית סוהר בגרבןשבו הוא הוחזק, מה שגרם לתגובה חריפה בקהילה המקומית, וכן בלשכת עורכי הדין רתימנו, שדגלה למען נפגעי פדופיליה הן בערכאה הראשונה והן בערכאה השנייה.

האנס מעולם לא הראה חרטה וטען כי יחסיו המיניים עם הקורבנות בין הגילאים 12-17 היו בהסכמתם. על פי הדיווחים הוא שוחרר על תנאי בשנת 2020, אך עד מהרה נעצר שוב ונשלח לכלא בגין הפרות שחרור על תנאי. השחרור ביום שלישי גרם להתערבותו של תובע בית המשפט העליון, שדרש לבדוק אם מתקיימים התנאים לשחרור מוקדם. התובע הראשי יבדוק עד כמה השחרור מוצדק והאם קיימים "פערים" משפטיים. במקביל, ישנה אפשרות לפיה ניתן לבטל את הוראת השחרור, כך מדווחים כלי תקשורת מקומיים.

החוק הפלילי קובע כי השנים בפועל של ריצוי העונש בתנאים לא יעלה על 20 שנה והמורשע יכול לנצל הוראות מועדפות ולהשתחרר ממקומות של שלילת חירות בהיעדר עילות משמעת אחרות ואחריות פלילית.

לפי הדיווחים, מאמן הכדורסל ניקוס סיירגאקיס נעצר על חם בדצמבר 2011 בגין התעללות מינית בשלושה קטינים. במאי 2013 הוא הורשע בגין מעשיו, התעללות וניסיון התעללות, נגד 36 ילדים, לתקופה של 401 שנים (למעשה, לכל החיים. הערת המערכת). בשנת 2016 אישר בית המשפט לערעורים את החלטת בית המשפט קמא, תוך הפחתת העונש ל-220 שנים. עם החוק הפלילי החדש צומצמו שנות המאסר בפועל ל-20.

מכיוון שעבד בכלא שבו ימי עבודה מפחיתים את העונשים, סיירגאקיס הגיש בקשה לשחרור על תנאי במועצת הכלא בטריפולי שבה הוחזק. הבקשה נבדקה על ידי ועדת הפשע והתקבלה.

לאחר 12.5 שנות מאסר, הוא שוחרר בתנאי של איסור כניסה לכרתים, שם ביצע פשעים, ובחובה להתגורר באזור המיועד לאטיקה. כמו כן, נאסר עליו לקיים אינטראקציה עם קטינים ללא נוכחות או הסכמת האפוטרופוסים שלהם, והוא מחויב להגיע לפגישות פסיכיאטריות פעם בחודש.

יש לציין כי לפני 3 שנים, באפריל 2020, הוא שוחרר על תנאי מבית סוהר בגרבןשבו הוא הוחזק, מה שגרם לתגובה חריפה בקהילה המקומית, וכן בלשכת עורכי הדין רתימנו, שדגלה למען נפגעי פדופיליה הן בערכאה הראשונה והן בערכאה השנייה.

האנס מעולם לא הראה חרטה וטען כי יחסיו המיניים עם הקורבנות בין הגילאים 12-17 היו בהסכמתם. על פי הדיווחים הוא שוחרר על תנאי בשנת 2020, אך עד מהרה נעצר שוב ונשלח לכלא בגין הפרות שחרור על תנאי. השחרור ביום שלישי גרם להתערבותו של תובע בית המשפט העליון, שדרש לבדוק אם מתקיימים התנאים לשחרור מוקדם. התובע הראשי יבדוק עד כמה השחרור מוצדק והאם קיימים "פערים" משפטיים. במקביל, ישנה אפשרות לפיה ניתן לבטל את הוראת השחרור, כך מדווחים כלי תקשורת מקומיים.

החוק הפלילי קובע כי השנים בפועל של ריצוי העונש בתנאים לא יעלה על 20 שנה והמורשע יכול לנצל הוראות מועדפות ולהשתחרר ממקומות של שלילת חירות בהיעדר עילות משמעת אחרות ואחריות פלילית.Source link