04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

חבלנים אוקראינים משתמשים בטקטיקה חדשה להוצאת מוקשים בשטח (וידאו)


פרסום ה-CNN דיבר על הטקטיקות החדשניות של הוצאת מוקשים של חבלנים אוקראינים, ללא השתתפות של אנשים.

עם הדמדומים הראשונים, כאשר קרירות הערב נכנסת, חבלנים אוקראינים משגרים רחפנים עם צילומי תרמית. מוקשים שחוממו על ידי השמש במהלך היום "מופיעים" על המסכים שלהם, הם זוהרים. נותר רק לערער את מטעני החבלה שהתגלו עם פגזים מיוחדים. זה מאפשר לך לבטל לחלוטין את הצורך בהשתתפות אישית של חיילים בחיפוש אחר מוקשים ולהימנע מהפסדים.

בהתייחס להערכות מומחים, הערוץ מציין כי ידע יכול להפוך לא רק לפריצת דרך גדולה עבור הכוחות המזוינים של אוקראינה, אלא גם לגישה חדשה לחלוטין לשיטות הלוחמה המודרנית.

סרטון בלעדי של CNN:

https://www.youtube.com/watch?app=desktopSource link