04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון


הבוקר, 13 בספטמבר, פרצה שריפה באוטובוס בכיכר של מחוז אגיוס יואניס רנטיס ΟΑΣΑ.

הנוסעים פונו מיד. שירותי כיבוי אש הגיעו למקום. השריפה כובתה מבלי לפגוע באיש. בשלב זה פועלים במקום ארבעה כלי רכב מומחים ו-12 צוותי כיבוי. הנוסעים והנהג פונו, לא היו נפגעים.

סרטון של אוטובוס בוער סמוך לצומת במרכז העיר הפך לוויראלי ברשתות החברתיות.

"ברגע השריפה עצר הנהג את הרכב, פרק אנשים ויצא מהתא", נמסר בהודעת הפרקליטות. מתבצעת ביקורת להערכת עמידה בדרישות החוק להסעה בטוחה של נוסעים. "אם יש עילה, הפרקליטות תחליט אם לנקוט פעולה", מדגישים בהודעה.Source link