30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הכוחות המזוינים האוקראינים פרצו את קו ההגנה לכיוון באחמוט


מפקד כוחות היבשה של אוקראינה, אלכסנדר סירסקי, אמר כי כתוצאה מפעולות מוצלחות של כוחות אוקראינים בכיוון בכמות, קו ההגנה של האויב נשבר.

הצבא הרוסי מבצע התקפות נגד רבות בכיוונים שונים בניסיון להחזיר לעצמו עמדות אבודות באנדרייבקה וקלשצ'ייבקה המשוחררות ליד באחמוט, אומר סירסקי:

"הרי ההתנחלויות הקטנות הללו, במבט ראשון, היו מרכיבים חשובים במערך ההגנה של האויב, המשתרע מבחמות ועד לגורלובקה. כתוצאה מהפעולות המוצלחות של חיילינו, נשבר קו ההגנה של האויב, אותו ניסה לסגור. , לזרוק את כל המילואים הזמינים לקרב."

עוד אמר מפקד זרוע היבשה, כותב פרסום "Strana" כי במהלך הקרבות חטיבת הרובה הממונעת הנפרדת ה-72, 31 ו-83 חטיבות תקיפה אוויריות נפרדות של הפדרציה הרוסית "נשברו ואיבדו לחלוטין את יכולת הלחימה שלהן". בעבר שוחררו אנדרייבקה וקלשצ'יבקה, מה שפותח, לדבריו, את הדרך לבכמות, כותב euronews.Source link