30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

Elliniko: בניית הבניין הראשון הושלמה


למד"א פיתוח השלימה את בנייתו של מרכז טיפול לאנשים עם מוגבלות.

השלמת הפרויקט בוצעה על חשבון הכספים העצמיים של הקונצרן. הסכום שהושקע הוא 15 מיליון יורו. מדובר במתחם סטנדרטי שיאכלס 4 עמותות לנכים – "עמימוני", "ג'רמיס", "ניקי-ויקטור ארטנט", "התאחדות אנשים עם טרשת נפוצה" (4 σωματεία ΑμεΑ: "Αμυμώνρ", "μμυμώνη", "Νίκη – Victor Artant", "Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας"), הייתה העדיפות העיקרית בפיתוח בשלב הראשוני של LAMDA. הקונצרן התחייב לפתוח בהקדם האפשרי את הבניין הראשון באלניקו, שיהפוך ל"בית חדש" לאזרחים פגיעים.

תצוגה מקדימה

מרכז טיפול לאנשים עם מוגבלות ייפתח בבניין החדש בספטמבר 2023. המעבר מהמבנים הישנים של 4 עמותות לנכים יסייע בחברת לממ"א לפיתוח (המכסה עלויות הובלה).

בשטח בנייה כולל של 11,500 מ"ר. על מגרש של 7400 מ"ר. אשר כבר נמסר לבעלים החדשים, הרשויות המוניציפליות של אליניקו-ארגירופולי, למרכז הטיפול החדש לאנשים עם מוגבלות יש סביבה ייחודית ויצירתו נועדה במקורה לשפר את חיי היום-יום הן לילדים והן למבוגרים הזקוקים לטיפול מיטבי ויש להם זכות לזה.Source link