04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

סבא בן 92 ניסה לקיים יחסי מין עם ילדה בת 12


מקרה אונס של ילדה בת 12 על ידי סבא זקן עורר את זעמם של הציבור במיטילין. הוא הורשע ושוחרר… עקב תום תקופת ההתיישנות.

האירוע התרחש ביוני 2013, כאשר ילדה מתחת לגיל 12, הסובלת מהפרעה נפשית, יצאה לטייל ברחוב לבדה, ללא ליווי מבוגרים. באותה עת פנתה אל הקטינה תושבת מקומית בת 82 וכפי שקבע בית המשפט לערעור החל להטריד אותה.

מעשיו של הזקן תוארו בפירוט בדיון בבית המשפט על ידי אמה וסבתה של קורבן האלימות המינית. היא עצמה גם נזכרה (במפגשים עם פסיכיאטר) מה נאלצה לסבול אז. במשך שנים רבות הילדה לא יכלה להיפטר מתחושת האשמה, מתוך אמונה ש"היא אשמה בהכל".

בית משפט לערעורים מעורב בצפון האגאי של שלושה שופטים וארבעה מושבעים קבע ביום רביעי בבוקר (20 בספטמבר) פה אחד כי (כיום בן 92) אנס את הילדה לפני 10 שנים, למרות שלטענתו לא עשה דבר כזה.

כתוצאה מכך, האנס שוחרר מאחר ובוטל האישום באינוס בו הורשע, ועונשו בגין פיתוי והתנהגות מגונה כבר פקע.

למשפחתו של הקורבן, כפי שמציין stonisi.gr, היו בעיות כלכליות ואישיות רבות, ולכן לא שכרה עורך דין. לפיכך, לא התקיים משפט אזרחי במשפט ולא ניתן היה להפנות שאלות לא לעדי ההגנה של הנאשם ולא לרופא הנשים שבדק את הילדה בת ה-12.

אף על פי כן, פסק הדין של הפסיכיאטר, שאישר שננקטה אלימות כלפי הילדה – מעשים בעלי אופי מיני – שכנע את התובע, שהציע להשאיר את כתב האישום במתכונתו הנוכחית.

יצוין כי הזקן נמצא אשם בהטרדה ואונס של קטין. הוא נידון ל-8 שנות מאסר. אך בשל העובדה שחלפה תקופת ההתיישנות, הוא שוחרר.Source link