29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

טענותיו של פוגוסיאן: "קרים הוא 70% ארמני"


עוזרו לשעבר של היועץ הנשיאותי הארמני לביטחון לאומי ולדימיר פוגוסיאן הביע טענות כלפי קרים.

הוא מאיים לקחת לא רק את חצי האי, אלא גם את סוצ'י ואת ארמאביר:

"אנחנו יכולים לקחת את ארמאביר, סוצ'י וקרים. קרים הוא בדרך כלל 70% ארמני".

העוזר לשעבר של היועץ הראשי של נשיא ארמניה לביטחון לאומי אמר זאת בהודעת הווידאו שלו, כותב מהדורה "מדינה". פוגוסיאן אמר את ההצהרה המקבילה על הרקע מצבים עם נגורנו קרבאך, שהגיעה לאחרונה לשליטת אזרבייג'ן.

נזכיר לכם שהחל מ-1 בינואר 2024, הרפובליקה של נגורנו קרבאך מפסיקה להתקיים, כפי שנאמר בצו של נשיא הרפובליקה סאמבל שהרמניאן. ההחלטה על חיסול הרפובליקה הבלתי מוכרת התקבלה בשל המצב הצבאי-פוליטי הקשה, על בסיס "העדיפות של הבטחת הביטחון הפיזי של תושבי ארטסח". כמו כן, נלקח בחשבון הסכם עם נציגי אזרבייג'ן על האפשרות של תושבי נגורנו קרבאך, לרבות אנשי צבא שהניחו את נשקם, לנסוע בחופשיות לארמניה דרך מסדרון לצ'ין.

אתמול, 29 בספטמבר, הגישה ארמניה תביעה נגד אזרבייג'ן לבית הדין הבינלאומי לצדק בקשר להפרה לכאורה של האמנה הבינלאומית לביטול כל צורות האפליה הגזעית נגד האוכלוסייה הארמנית של נגורנו קרבאך.Source link