25/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

תחזית מזג האוויר: רוח חזקה וירידה נוספת בטמפרטורה, אך לא לאורך זמן


על פי תחזית שירות מזג האוויר הלאומי, ביום ראשון, 19 בנובמבר, יישארו עננים ורוחות חזקות ברוב יוון, ומדדי החום יירדו מעט. בהדרגה מזג האוויר יתחיל להשתפר.

באזורים היוניים והיבשתיים, למעט מזרח מקדוניה ותרקיה, צפוי מזג אוויר בהיר עם מעט עננים, בעיקר במערב ומרכז מקדוניה בשעות הבוקר.

שאר חלקי המדינה מעונן, עם גשם מקומי, ובהרי מזרח מקדוניה ותרקיה ירדו שלג זמני בשעות הבוקר. סופות בודדות אפשריות בשעות הבוקר בתרקיה, האיים הקיקלאדיים, כרתים והדודקנים. מזג האוויר ישתפר בהדרגה ברוב האזורים.

רוח צפון/צפון מערב מ-6 עד 8 נקודות, בשעות הבוקר בים היוני ובצפון מערב האגאי עד 9 נקודות בסולם הבופור. היחלשות הדרגתית של הרוח, החל מאזורי הצפון.

טמפרטורת האוויר תרד קלות, בעיקר לערכי מינימום, ובאזורי צפון מערב היבשת יחול כפור במקומות בשעות הבוקר. בצפון הטמפרטורות ינועו בין -03°C ל-+15°C, בשאר השטח – בין +05°C ל-+17°C, בדרום מזרח מדינת האי – בין 11°C ל-19 מעלות צלזיוס.

אטיקה

מזג אוויר בהיר ללא עננים. רוח צפון-מערבית, מ-6 עד 8 בסולם הבופור. טמפרטורה מ-8 מעלות צלזיוס עד 15 מעלות צלזיוס.

סלוניקי

בהיר ושמש. רוח צפון מערבית, 6-8 בסולם הבופור עם היחלשות הדרגתית. טמפרטורה 6-13 מעלות צלזיוס.Source link