29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

סגן שר העבודה יוצר בלבול לגבי העלאת גיל הפרישה


סגן שר העבודה והביטוח הלאומי של יוון, פאנוס צקלוגלו, יצר בהלה בהצהרה שלו על העלאת גיל הפרישה, ואז החל לתת הסבר אחד אחרי השני, מה שבילבל עוד יותר את הציבור.

כיום גיל הפרישה הוא 67 שנים או לאחר 40 שנות ניסיון בעבודה, עם חריגים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. בשיחה ב-Mega TV ביום ראשון, סגן שר העבודה והביטוח הלאומי היווני, פאנוס צקלוגלו, הבטיח לקהל שלו שלא יהיו שינויים בגיל הפרישה המינימלי בשלוש השנים הקרובות.

הוא ציין כי החוק הקובע את גיל המינימום לקבלת קצבת מדינה (בן 67) החל משנת 2010 ומקשר בין גבולות גיל הפרישה לתוחלת החיים, ותהליך זה נבדק כל שלוש שנים.

בניסיון להסביר את המצב, הוא בסופו של דבר סיבך את המצב עוד יותר: "יש לנו חוקים מיוחדים שמפרטים איך משתנים ספי הפרישה, ומה הם אומרים. הם אומרים, למשל, שכל שלוש שנים אנחנו בוחנים מה קרה בתקופה הקודמת, האם תוחלת החיים הממוצעת השתנתה כלפי מעלה, ולא סך הכל. תוחלת חיים, אבל תוחלת חיים ממוצעת של 65 שנה, כי מה שבאופן מעשי אכפת למערכת הביטוח זה כמה קצבאות היא צריכה לתת בשנים הקרובות כדי שלא ניקלע לגירעונות גדולים וכו'. והיא מסתגלת כך. וכבר אמרתי שמה שקרה זה שאם ב-2010, כשהחוק הזה התקבל – הוא מכובד על ידי כל הממשלות מאז 2010 – לפני נגיף הקורונה היה לנו שיפור קל, אז אחרי נגיף הקורונה הייתה לנו נסיגה. החיים מגבלת תוחלת של 65 שנים לא השתנתה משמעותית, ומסיבה זו לא יחולו שינויים בהגבלות הפנסיה בשלוש השנים הקרובות".אמר בין היתר.

סגן השר הוסיף כי במדינות אחרות בהן קיימת מערכת דומה, "זה לא משתנה בצורה כל כך דרמטית, תוך שלוש שנים תוחלת החיים הממוצעת עולה בשנתיים ל-65 שנים. השינויים קטנים. אז, נניח אם היא תגדל ברבע, אז מה אכפת להם ומה הם עושים שם הוא, שאפילו לא שמים את הרבעון הזה בצורה כל כך חדה. למרות שמכיוון שזה בלאגן, שמים חודש בשנה הראשונה, ועוד חודש בשנה הבאה, ועוד חודש בשנה שאחרי, כדי שבסך הכל הכל יהיה. תהיה חלק."

בסופו של דבר, בסדרת ראיונות, אמר טסקלוגלו, "ברור שאף אחד לא יכול לדעת מה יקרה ב-2027". למה הוא העלה את השאלה הזו אם אין שום דבר בטוח ב-2023? כאן או שסגן השר פשוט פלט את מה שנכנס לו לראש (וזה דבר נפוץ אצל שרים יווניים רבים), או שהוא הרפה מהתוכניות של הרשויות להעלות את גיל הפרישה. אם לשפוט לפי התגובות ברשתות החברתיות, סביר יותר שהאחרון…Source link