29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

סירה שהובילה מהגרים טבעה: אישה אחת מתה, 18 אנשים חולצו


תמונה להמחשה

גופתה של אישה אחת נמשה מהים בבוקר יום שישי ו-18 נוסעים בסירה שטבעה דרומית מזרחית לאי אגאתוניסי במזרח הים האגאי חולצו.

מבצע חיפוש והצלה נפתח בהשתתפות שתי סירות משמר החופים ומסוק חיל האוויר היווני. במהלך פעולות החילוץ נשבו רוחות בעוצמה של 4 בסולם בופור.

מתוך 18 האנשים שחולצו, שבעה היו בים ו-11 נותרו בסירה, שעלתה על המים, לדברי משמר החופים. בסך הכל עזבו 19 מהגרים את טורקיה ליוון.

ביום שישי האחרון, 17 בנובמבר, הפילו שני מבריחים כ-60 מהגרים בעיירה פורטו רפטי. המעפילים שירדו מסירת המהירות נמלטו לפאתי פורטו רפטי (אזור מטרופולין אטיקה) כדי להימנע ממעצר, ובימים אלה מתנהלת מבצע חיפוש לאיתורם.

המבריחים ניסו להימלט, אך נתפסו ונעצרו על ידי משמר החופים של קיאה.

Source link