29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

Eurostat: 7 מתוך 10 יוונים בגילאי 18-34 חיים עם הוריהם


מחקר Eurostat, שהראה כי "ילדים מבוגרים" ממשיכים לגור עם הוריהם, לא מפתיע כלל את תושבי יוון.

זרים, תושבי מדינות אחרות, הופתעו מאוד מתוצאות המחקר הסוציולוגי ומהנתונים שהוצגו בדוח. בואו נסתכל גם עליהם.

כפי שמתברר, "לגור עם ההורים" לא אומר בכלל ש"יוונים הם ילדים גדולים" ומתנהגים בהתאם. בית משלך וארנק עצמאי הוא חלומם של רוב הצעירים המודרניים. הגיל הממוצע שבו מישהו ביוון מצליח "להטיס את הקן" מוערך ב-30.7 שנים, בעוד שבאירופה הנתון הוא 26.5 שנים!

צעירים יוונים רבים מעדיפים את הנוחות של בית ואינם ממהרים "לקום על הרגליים". קשה מאוד להיות עצמאי בתנאים של משבר ממושך וחוסר יציבות פיננסית.

תצוגה מקדימה

לפי Eurostat, 7 מתוך 10 יוונים בגילאי 18-34 (רובם גברים) חיים עם הוריהם, לעומת הממוצע המקביל ברשימה של 26 מדינות אירופה אינו עולה על 49.4%. הגיל הממוצע בו צעיר בארצנו מצליח לצאת מחדר הילדים בבית הוריו עולה על 30 שנה, בעוד הממוצע האירופי עומד על 26.5 שנים. מחיר השכירות במחצית מהבתים באטיקה (48.2%) עולה על 500 יורו לחודש, בעוד שאפילו עבור דירות קטנות עד 50 מ"ר. המחירים מתחילים מ-400 יורו.

לפי הבנק של יוון,מחירי הדירות (במונחים נומינליים) עלו ב-13.9% בהשוואה לשנה ברבעון השני של 2023, בהשוואה לצמיחה של 11.8% ב-2022. מחירי דירות חדשות (עד 5 שנים) ברבעון השני של שנת 2023 עלו בממוצע ב-13.8%, ובדירות ישנות ב-14.1%.

לפי אזור גיאוגרפי, שיעורי צמיחה שנתיים גבוהים במחירי הדירות נרשמו במרכזים העירוניים הגדולים במדינה, במיוחד בסלוניקי (16.4%) ובערים גדולות אחרות (14.6%), העולים על שיעורי הצמיחה הממוצעים המקבילים בכל הארץ.Source link