18/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

שביתת מוניות ארצית של ארבעה ימים, אטיקה ללא מוניות למשך 48 שעות


היום, יום שני ה-4 בדצמבר, מתחילות שתי שביתות מוניות ארציות בנות 48 שעות ביוון בתגובה לחשבון המס. לא יהיו מוניות באטיקה בימי שלישי ורביעי.

פדרציית המוניות הפאנהלנית החליטה להפסיק את הפעילות מיום שני ה-4 בדצמבר, משעה 5:00 בבוקר ועד 5:00 בבוקר ביום שישי. באטיקה השביתה תימשך 48 שעות, בימים שלישי ורביעי. הפדרציה קוראת לאיגודים המקצועיים הראשיים במדינה לבצע כל הפגנה הנראית להם נחוצה וחשובה, בנוסף לשביתה. לא יהיו מוניות על הכבישים, "הממשלה חייבת להבין שהתעשייה שלנו נהרסת".

איגוד נהגי מוניות אטיקה הודיע ​​כי בהתאם להחלטה פה אחד אישר שביתה ב-5 וב-6 בדצמבר שתימשך 48 שעות. אם הצעת החוק תתקבל ביום חמישי, השביתה תימשך באותו יום. אם נקבע תאריך הצבעה אחר, תאריך השביתה החדש יפורסם בנוסף, כותב CNN יוון.

נהגי מוניות יוונים, דיווח הפרסום שלנו, מגיבים לפיכך לזו של הממשלה חשבון מס עצמאים ופרילנסרים, ממיסים אותם על הכנסה נחשבת ותובעים העלמת מס. ΣΑΤΑ קובעת שהצעת החוק היא כרוניקה של המוות החזוי לעסקים קטנים ובינוניים; הממשלה שמה לה למטרה למנוע מכל הפרילנסרים והעצמאים עבודה. בעזרת הצעדים שהוכרזו, היא תוציא 750,000 עובדים מעבודתם, שיראו בהם מעלימי מס.Source link