18/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

Eurostat: האינפלציה ביוון בנובמבר הסתכמה ב-2.9%, מחירי המזון עלו ב-6.9%


תמונה נוצרה בפלטפורמת DALL· E 3

שיעור האינפלציה של יוון הגיע ל-2.9% בנובמבר 2023, ירידה קלה מההערכה הראשונית של 3%, על פי נתונים סופיים שפרסמה יורוסטט ביום שלישי.

במקביל, מדד המחירים לצרכן הסתכם ב-2.4%. שיעור האינפלציה השנתי של גוש האירו היה 2.4% בחודש שעבר, ירידה מ-2.9% באוקטובר 2023, לפי Eurostat. הרשות הסטטיסטית של יוון ELSTAT העריך את שיעור האינפלציה השנתי בחודש שעבר ב-3%.

על בסיס שנה לשנה, מזון, אלכוהול וטבק הראו שיעורי אינפלציה גבוהים יותר בחודש המסוים, והגיעו ל-6.9% לעומת 7.4% בחודש הקודם.

שיעורי האינפלציה הנמוכים ביותר באירופה נרשמו בבלגיה (-0.8%), דנמרק (0.3%) ואיטליה (0.6%).Source link