20/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מונית: מסופי קופה, קנסות למתחמקים


על פי החקיקה החדשה, שתיכנס לתוקף בעוד מספר ימים, הגיעה העת להתקין מכונות קופה בכל המוניות בארץ.

בעלי מוניות חייבים עד סוף ינואר 2024, רכוש מערכות תשלום אלקטרוניות ללא מגע באמצעות כרטיסים (POS), שכן אחרת יוטלו קנסות גדולים. בהתאם להחלטת השרים 119899/2023 (עתון ממשלתי ב' 7115/18-12-2023), בעלי מוניות מקבלים אמצעי תשלום באמצעות כרטיסי תשלום, לרבות כגון שירות IRIS (תשלומים מקוונים).

למרות זאת לתקופה שבין ה-1 בינואר 2024 ל-1 במרץ 2024, הטלת קנס בגין אי ציות בסך 1,500 אירו מושעה אם יוכח שהם הגישו בתוקף בקשה מתאימה לאספקת מסוף כרטיסים לפני 31 בינואר 2024 וכן ממתינים להתקנה.

עבור מסופי קופה דיגיטליים, כל אמצעי התשלום בכרטיסי תשלום ואמצעי תשלום ישיר מחשבון לחשבון מתקבלים. בנוסף למוניות, חברות המספקות שירותי ליסינג נדרשות לקבל כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב במתן שירות ללקוחות החל מה-1 בינואר.Source link