26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הצגת איברי המין גורמת לבהלה בקרב נשים במרכז וולוס


במרכז וולוס הסתובב גבר עם מכנסיו למטה והפחיד את כל הנשים ברחובות.

אֵיך דיווחים מהדורת TheNewspaper.gr, תושב עיר ראוותני – גבר בגיל העמידה לבוש כלאחר יד, לא מטופח – סובל מבעיה פסיכיאטרית ברורה, והוא זקוק לעזרה רפואית. עוברי אורח דיווחו למשטרה על האירוע.Source link