18/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

ולדימיר פוטין על החוק בנושא LGBTQ+ שאומץ ביוון: "פדופיליה הופכת לנורמה חדשה"


נשיא רוסיה ולדימיר פוטין גינה את החוק החדש של יוון לאפשר לאנשים להט"ב+ לאמץ ילדים, ואמר "פדופיליה הופכת לנורמה החדשה".

בהופעתו הפומבית, הוא התייחס לשקיעתו הכללית של המערב, וציטט את חוק ההפלות של יוון ל"נישואים" של LGBTQ+ ואימוץ ילדים על ידי זוגות חד מיניים.

בהתייחסו לאירועים האחרונים ביוון, הוא אמר את זה "הם הורסים את מוסד המשפחה, את הזהות ההיסטורית והמסורת שלהם", הביע את חוסר שביעות רצונו ממה שקורה.

עבור הרוסים, יוון הייתה ונשארה מדינה חשובה מאוד, מכיוון שהם רואים בה סוג של "אמא רוחנית"כי היא הציעה להם אורתודוקסיה, והם מאוד מאוכזבים מהכיוון המוסרי של המדינה. במיוחד אמר הנשיא הרוסי:

"הם לא יכולים לקבל את העובדה שאי אפשר להביס את רוסיה בשדה הקרב. לכן, הם פותחים בהתקפות דיסאינפורמציה. קודם כל, הם מרמים את הדור הצעיר. הם מעוותים עובדות היסטוריות ואינם מפסיקים את התקפותיהם על התרבות שלנו, האורתודוקסיה ושאר הדתות. תראה מה הם עושים לאנשים שלהם. הם הורסים את מוסד המשפחה, הזהות ההיסטורית והמסורת שלהם.

כשמדובר בילדים, פדופיליה מקובלת כנורמה החדשה (הכוונה לחוק ה-LGBTQ+ שעבר ביוון, שיאפשר להם לאמץ ילדים קטינים). כמרים נאלצים להכיר ולבצע נישואים חד מיניים. לאנשים יש את הזכות לחיות איך שהם רוצים, אף אחד לא חודר לפרטיות שלהם, אף אחד לא רוצה את זה, אבל הייתי אומר תסתכל על הכתובים של כל דת. זה אומר שמשפחה היא איחוד של גבר ואישה".

Source link