19/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

נגנבו 2 מחשבים ניידים של מפקח מס עם כל הנתונים ומאגר הלקוחות


שני מחשבים ניידים ומסמכים רשמיים שונים נגנבו ממכוניתו של עובד AADE בן 58 שהחנה אותה מחוץ למסעדה ברחוב דיאדו פאבלו בגליפאדה.

אלמוני שבר חלון של מכונית השייכת לרשות החקירות והכנסות המדינה (AADE), לקח מחשבים ניידים, תיעוד רשמי ונעלם מיד.

פריצת הרכב התגלתה ביום חמישי בשעה 18:20, אשר דווח מיד למשטרה הרלוונטית. עדיין לא ידוע אם זו הייתה חדירה ממוקדת (ציד אחר בסיס לקוחות) או שמא לגנבים היה "מזל במקרה". באופן כללי, החדשות מאכזבות. הנתונים של אזרחים רבים נפלו כעת לידיהם של רמאים. ועכשיו לא ידוע למה לצפות.Source link