19/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

בית ספר מורחב בבית הספר היסודי: שינוי סדר היום


על פי החלטת סגנית שר החינוך זיטה מאקרי, זמן השהות של תלמידי בתי ספר יסודיים בבתי ספר עם תפקוד יום ממושך משתנה.

המדד יוכנס בשנה האקדמית הבאה (2024-2025). הצו פורסם בעיתון הממשלתי.

המסמך הרלוונטי מציין: "לשנת הלימודים תשע"ה, נקבע המועד בו יוכלו הסטודנטים לשהות במוסד חינוך כללי עם תכנית לימודים מודרנית:

  • 15:50,
  • 17:30 (אם עם הארכה).

בנוסף, השיעורים עשויים להסתיים בשעה 14:55. הצעד הוצג במטרה "לשחרר את ההורים" ולאפשר להם לעבוד במשרה מלאה.Source link