24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

התקפת כלבים בוולוס – אדם איבד את שפתו


גבר בן 33 נמצא בבית החולים וולוס לאחר שחתיכה משפתו ננשכה על ידי כלב שתקף אותו.

התקרית התרחשה באי אלוניסוס. אחרי הטראגי התקפות הפצוע הועבר בסירה פרטית לוולוס ונלקח באמבולנס לבית החולים אכילופוליו, שם אושפז.

רק אתמול דיברנו על איך להקת כלבים משוטטים תקפו על תושבת בת תשעים מהכפר אלתא (Phthiotida), והפילה אותה ארצה. כתוצאה מכך, בערב ה-5 במרץ היא אושפזה בבית החולים ליוודיה עם שבר בירך.Source link