18/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

יוון מעבירה כמות גדולה של תחמושת לאוקראינה דרך צ'כיה


יוון תעביר לאוקראינה תחמושת "שמישה" ממילואים של הצבא. הפגזים צפויים להימכר דרך צ'כיה תמורת 150 מיליון יורו.

כעת ממתינים לאישור הפרלמנט. דיווחים מהדורת 1 באפריל של iEidiseis:

"הממשלה נערכת לשלוח כמויות גדולות של תחמושת לאוקראינה דרך צ'כיה ומבקשת אישור מהוועדה הפרלמנטרית הרלוונטית".

לאחר הערכת הפגזים כמתאימים לשימוש, ציין הצבא כי בין אלה שהועמדו למכירה היו גם כאלה שעדיין שימשו בתרגילים.

בעבר דווח כי במסגרת היוזמה הצ'כית תקבל אוקראינה לא 800 אלף תחמושת, כפי שתוכנן קודם, אלא מיליון.Source link