26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הפרלמנט האירופי: תחילה פטריוט אוקראינה, ולאחר מכן תקציב מועצת האיחוד האירופי


הפרלמנט האירופי דחה את ההחלטה על תקציב המועצה בגלל אוקראינה אירופה.

מהדורת DW מספרשהצביע על סדרה חדשה של התקפות רוסיות על תשתית אוקראינית, הפרלמנט האירופי קרא קודם כל לפתור את סוגיית העברת מערכות ההגנה האווירית הדרושות של פטריוט לאוקראינה, ולאחר מכן לקבל החלטה על מימון מועצת האיחוד האירופי.

אנדריוס קוביליוס, ראש המשלחת הליטאית לפרלמנט האירופי, הודיע ​​על כך ברשת החברתית X ב-11 באפריל. לפי Pravda האירופית, ההחלטה לדחות את אישור תקציב מועצת האיחוד האירופי התקבלה ביוזמתו של חבר הפרלמנט הבלגי גיא ורהופשטדט. הוא הצביע בנאומו על סדרה חדשה של תקיפות רוסיות ועל הצורך לספק לקייב מערכות פטריוט נוספות.

בהתייחס לנתונים של ג'וזפ בורל, ראש הדיפלומטיה האירופית, ציין הסגן כי לאיחוד האירופי יש מאה מערכות כאלה, ואוקראינה מבקשת לקבל רק שבע מהן. ההצעה של Verhofstadt נתמכה על ידי 515 חברי הפרלמנט האירופי, ו-62 הצביעו נגד Verhofstadt אמרו ברשת החברתית X:

"הפרלמנט מסרב ליישם את תקציב המועצה עד שהמועצה האירופית תחליט לתמוך באוקראינה עם מערכות נוספות להגנה מפני טילי פטריוט!"

עם זאת, להחלטה כזו – לדחות את אישור התקציב – יש משמעות סמלית, לפי מקור DW בפרלמנט האירופי. אנחנו מדברים דווקא על הפגנת סולידריות עם אוקראינה, שהושמעה על ידי הנהגת הפלג הליברלי, "עם זאת, אין זה סביר להשפיע בשום אופן על החלטת מנהיגי מדינות האיחוד האירופי לספק לאוקראינים את ההגנה האווירית הדרושה. מערכות."

"עם זאת, צעד כזה הוא דרך נוספת להזכיר לאירופאים שאוקראינה זקוקה בדחיפות להגנה אווירית, ובמצב הנוכחי יש צורך להשתמש בכל האמצעים הזמינים", אמר.Source link