26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

אני מרחם על הציפור


על פי החוק היווני, נאסר על תושבי המדינה לתפוס ולהחזיק ציפורי בר בכלובים. אדם באי כיוס ככל הנראה לא ידע זאת, הוא תפס ולאחר מכן החזיק 18 ציפורי בר בכלובים, שבגינן הוא עצמו נכלא. והציפורים… שוחררו.

במהלך החקירה, שבוצעה לאחר הערכה נכונה של חומר הראיות, נמצא בבית הלוכד אקדח שבבעלותו ללא דרישות חוק, שנתפס ונשלח למעבדות זיהוי פלילי לבדיקה בליסטית.

לאחר מכן הוזעקה מחלקת היערות ובדקה את העופות הכלואים בכלוב וקבעה כי מדובר במיני שירים (חוחיות, פריזבי, זהב, שרקנים, קיכלי ודורים) שאמורים להיות חופשיים בטבע.

לפיכך, העופות מוחרמים ויש לשחררם לבית הגידול הטבעי שלהם. נגד העבריין נפתח תיק בגין הפרת חוקי הנשק ושימור ציפורי בר, ​​עמו נשלח לתובע בפרקליטות כיוס.

*אם האקדח לא היה נמצא, היו מוצאים סמים. במקרים כאלה, תמיד אפשר לארגן עילת מעצר.Source link