26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

דולפינים הופיעו הבוקר ב-Thermaikos


בסלוניקי, במפרץ תרמייקוס, הופיעו דולפינים ביום שישי, 19 באפריל.

הראשונים שבהם נצפו בשעה 8:30 הבוקר. היונקים המפוארים חצו את אזור הים מהמגדל הלבן לאולם הקונצרטים תוך דקות ספורות.

עשרות אזרחים שהלכו לאורך הסוללה נהנו מהמחזה המפואר ומיהרו ללכוד אותו בטלפונים שלהם. כותב CNN יוון.Source link