26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

במאבק לא שוויוני עם ג'וק, יפני… פוצץ את הבית שלו


כל אחד מתמודד עם "אורחים לא קרואים" בבית בדרכו שלו. בעיר היפנית קוממוטו, למשל, הצליח אדם לגרום לפיצוץ בדירה לאחר שראה ג'וק בודד.

במאבק נגד החרק שהגעיל אותו, היפני בן ה-54 השתמש בקוטל חרקים, אבל, מנסה להיות בטוח, הוא ריסס יותר מדי ממנו, כותב מהדורת La Mainichi. ממש כעבור דקה נשמע פיצוץ ששבר את החלונות וגרם לפציעות קלות ללוחם החרקים.

המרכז הלאומי לענייני צרכנות של יפן קיבל בעבר כמה דיווחים על פיצוצים שנגרמו ככל הנראה מחומרי הדברה שהתלקחו לאחר מגע עם שקעי חשמל או מקורות חשמליים אחרים. לדברי פיליפ קוהלר, פרופסור לאנטומולוגיה באוניברסיטת פלורידה, השימוש בתרסיסי הדברה נדירים עלול להיות מסוכן מאוד:

"מנורות ולהבות גז מתנורי חימום עלולות להצית חומרי הדברה דליקים."

מסוכן להשתמש במוצרים כאלה גם בדירה שבה יש חוטים חשופים, ואפילו שקעים עלולים לגרום להתחשמלות לאדם אם משתמשים במוצרים על בסיס מים.Source link