17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

פיצוץ באתר הבנייה של קו מטרו חדש


במוצאי שבת 25/05 הציתו אלמונים שני מחפרים עם בקבוקי תבערה הממוקמים באזור בו מתבצעות העבודות להקמת תחנת המטרו בגלתי. העבריינים שיתקו את המאבטח ולאחר מכן נמלטו מהמקום.


בפרט, שני גברים ניגשו לאתר העבודה ברחוב פרניטוס ולאחר שקשרו מאבטח בן 34, השליכו בקבוקי תבערה לעבר המכוניות וגרמו נזק חומרי לתאי הרכב. נזכיר לכם כי לאחר סיום העבודות, קו 4 של המטרו ישרת את התנועה מגלאטי לגודי.

https://www.youtube.com/watch?v=esP-EGn-86U

לפי AVAX, הקילומטר הראשון כבר הונח. כלומר, 20% מאתר ספציפי נבנה במסגרת הפרויקט הציבורי הגדול ביותר שמתבצע כיום ביוון. הקטע הראשון של קו 4 נועד לשרת רבים מהאזורים המאוכלסים בצפיפות של אתונה. ארבע תחנות חדשות יוקמו במרכז העיר (Exarchia, Akadimias, Kolonaki, Evagelismos). קו המטרו יסייע בהקלת העומס בתחנות המטרו המרכזיות הקיימות, וכן יספק קישורים למתקנים ומוסדות רבים וחשובים, כגון בתי חולים, מוסדות חינוך וכו'.

לאחר הפעלת המטרו, התנועה צפויה לרדת מכיוון שיוגבלו כ-53,000 כלי רכב ביום. הקו החדש יפחית את רמת הפחמן הדו חמצני באטמוספרה ב-318 טון. תוכנית הבנייה כוללת עבודות גינון שייפות את אתונה. מוקדם יותר דווח כי האזרחים יצטרכו להמתין לפחות שמונה שנים לפתיחת המטרו.

לפי AVAX, הקילומטר הראשון כבר הונח. כלומר, 20% מאתר ספציפי נבנה במסגרת הפרויקט הציבורי הגדול ביותר שמתבצע כיום ביוון. הקטע הראשון של קו 4 נועד לשרת רבים מהאזורים המאוכלסים בצפיפות של אתונה. ארבע תחנות חדשות יוקמו במרכז העיר (Exarchia, Akadimias, Kolonaki, Evagelismos). קו המטרו יסייע בהקלת העומס בתחנות המטרו המרכזיות הקיימות, וכן יספק קישורים למתקנים ומוסדות רבים וחשובים, כגון בתי חולים, מוסדות חינוך וכו'.

לאחר הפעלת המטרו, התנועה צפויה לרדת מכיוון שיוגבלו כ-53,000 כלי רכב ביום. הקו החדש יפחית את רמת הפחמן הדו חמצני באטמוספרה ב-318 טון. תוכנית הבנייה כוללת עבודות גינון שייפות את אתונה. מוקדם יותר דווח כי האזרחים יצטרכו להמתין לפחות שמונה שנים לפתיחת המטרו.Source link