17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

שרידים של קורבן נוסף בטמפה נמצאו 15 חודשים לאחר הטרגדיה (וידאו)


שרידי קורבן נוסף נמצאו באתר הטרגדיה בטמפי, על חלקת אדמה באזור פיגאדיה אליה הועברו שברי רכבת לאחר תאונת רכבת קטלנית.

כך אישר אביו של המנוח, פבלוס אסלנידיס. לפי העיתון "Eleftheria", ניתוח DNA קבע את הסוג הגנטי, שחפף לסוג הגנטי של נוסע קשיש – קורבן לטרגדיית רכבת. חומר ביולוגי זוהה בשבר של עצם אדם שהתגלה במהלך מיון ממצאים באדמה.

אֵיך כותב CNN יוון טוענת שהראיות החדשות הללו מפריכות את הטענה שהאדמה שנישאה לאתר הגיעה מאתר נטוש סמוך ולא מאתר הטרגדיה.Source link