17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

"יום הבושה" הזה… 30 אלף איש קיבלו דם מזוהם נתרם (וידאו)


שערוריית תרומת דם פרצה בבריטניה: ראש הממשלה רישי סונק כינה את תוצאות החקירה על השימוש בדם שנתרם נגוע ב-HIV והפטיטיס C "יום של בושה".

euronews מספרשבשנים 1970-1980, כ-30 אלף איש קיבלו דם כזה בעירוי, כשלושת אלפים מתוכם מתו, רבים הפכו לנכים. הסיבה לכך היא שבדיקות של חומר תורם לנגיפים אלה בבריטניה החלו רק בסוף שנות ה-80.

החקירה נמשכה שבע שנים ארוכות. כעת ממשלת בריטניה הולכת להוציא מיליארדי פאונד כדי לפצות את הקורבנות ומשפחות הנפטרים.Source link