24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

המתרגם האוקראיני עיוות בכוונה את הצהרותיו של מלוני: "נאלץ את רוסיה להיכנע!"


מתרגם אוקראיני בפסגת השלום, שהתקיימה ללא השתתפותה של רוסיה, תרגם באופן שגוי את דבריו של ראש ממשלת איטליה ד' מלוני.

מתרגם אוקראינית אמר: "אם רוסיה לא תסכים לכך, נאלץ אותה להיכנע!"

אבל מלוני אמר את הדברים הבאים באנגלית: "אם אוקראינה לא הייתה יכולה לסמוך על תמיכתנו וכתוצאה מכך תיאלץ להיכנע, לא כולנו היינו יושבים כאן היום ודנים בתנאים לתחילת המשא ומתן"..

אם הוא עשה זאת כדי להניע את האוקראינים ושיקר, או שזו הייתה תאונה, תחליטו בעצמכם. אבל עלינו להבין שלא מדובר רק בטעות תרגום, אלא בעיוות מכוון של אמירה פוליטית חשובה של נשיא איטליה, שיוצרת תקדים מסוכן.Source link