24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מכות אכזריות של ילדה בחלידה


נערה בת 19 הוכה במקל על ידי בן זוגה לשעבר ותיאלץ לעבור ניתוח.

בחלידה ביום ראשון, 7 ביולי, ילדה צעירה חזרה הביתה, ובן זוגה לשעבר חיכה לה ברחוב. לאחר פרוץ ויכוח, החלה בת ה-23 להכות אותה עד שהתמוטטה ארצה. אבל גם אז הוא לא הפסיק, המשיך להכות במקל.

אחר כך הוא לקח את מפתחות הבית והטלפון מאהובתו לשעבר, והבטיח לפרסם תמונות אינטימיות שלה באינטרנט.

בשעות הבוקר הובהלה הנפגעת לבית החולים חלקידה, שם התראיינה על ידי שוטרי AT חלקידה, ולאחר מכן הועברה לבית חולים באתונה לצורך הניתוח הדרוש. הפושע עדיין לא נמצא, כותב CNN Greece.Source link