04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

אוקראינית

1 min read

ויקטוריה שצ'לקו, המבקשת לקבל מעמד הגנה זמני בבריטניה, נלקחה משם בתה בת העשר זלאטה. וזה רחוק מלהיות המקרה היחיד אירופה...