24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

אורבן

1 min read

הפגישה בין ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין הסתיימה לאחר שעתיים וחצי. מזוודה קטנה שהייתה מונחת ליד...

1 min read

בפסגה אירופה הוחלט כי אורסולה פון דר ליין מגרמניה תיבחר לכהונה שנייה כנשיא הנציבות האירופית, למרות העובדה שלפעולותיה במהלך מגיפת...