29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

אטרקציות באתונה

1 min read

יותר מ-50 בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים הגדול ביותר בג'באליה ברצועת עזה. יותר מ-116,000 פליטים פלסטינים נרשמו כאן...

1 min read

פרסום ה-CNN דיבר על הטקטיקות החדשניות של הוצאת מוקשים של חבלנים אוקראינים, ללא השתתפות של אנשים. עם הדמדומים הראשונים, כאשר...