17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

אינפלציית מזון

1 min read

מחירי הסופרמרקטים ממשיכים לעלות כאשר הצרכנים מצמצמים את הרכישות שלהם מתוך ייאוש לנסות להשתלב בתקציבים המשפחתיים שלהם, אך במקביל הם...