30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

בקפריסין

1 min read

וירוס הקורונה "מכסח" חתולים בקפריסין, הממשלה החליטה לספק להם תרופות אנטי-ויראליות המשמשות לטיפול באנשים. המגיפה בקרב חתולים קפריסאים החלה, לפי...