24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

גברים

1 min read

גברים אוקראינים בחו"ל מאוכזבים מ"מדינתם" לאחר שהוכנסו להם מספר הגבלות. לא פחות יצרים רותחים באוקראינה. איסור על שירותים קונסולריים ב-23...