24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

דמוקרטיה חדשה

1 min read

כפי שהראה סקר של Euronews, כשליש מהיוונים מוכנים להצביע עבור הדמוקרטיה החדשה השלטת בבחירות לפרלמנט האירופי ביוני. ממשלת המרכז-ימין של...

1 min read

חברי פרלמנט מהדמוקרטיה החדשה לא להצביע אבל הם תומכים אימוץ ילדים על ידי זוגות הומוסקסואלים, ומתעוררת שאלה הגיונית: כולם מציינים...

1 min read

2024 היא בהחלט שנה מעניינת מבחינה פוליטית, מכיוון שזו השנה של הבחירות באירופה, זו תהיה ההזדמנות האחרונה למפלגות האופוזיציה (ימין...