18/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הורדת מחיר

1 min read

בעוד שבועיים בלבד יופיעו תוויות מיוחדות על מדפי הסופרמרקטים על מוצרי הספקים, שמחיריהם הוזלו ב-5% לפחות במשך חצי שנה. כך...