24/07/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מומחים

1 min read

במערב נמשכים הדיונים על הסנקציות שצריך להטיל נגד רוסיה כדי להפסיק את פעולותיה הצבאיות באוקראינה. העיתון האמריקני רב ההשפעה "וושינגטון...