29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מלחמה בישראל

1 min read

עשרות מטוסי התחבורה האמריקאים שנוחתים וממריאים מ-112 בלילה באלפסינה כמעט מדי יום נמצאים במשימות "הומניטריות", על פי שר ההגנה הלאומי...