29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

נדל"ן ביוון

1 min read

יותר מ-50 בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים הגדול ביותר בג'באליה ברצועת עזה. יותר מ-116,000 פליטים פלסטינים נרשמו כאן...