29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

נתניהו

1 min read

תגלית מזעזעת טלטלה את החיים הפוליטיים בישראל, אפשר אפילו לקרוא לזה הפיכה: הרמטכ"ל היוצא, אביב כוכבי, הודיע ​​לראש הממשלה בנימין...