30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

ספינת תענוגות

1 min read

משרד הבריאות של יוון, לאחר הסרת הצעדים המיוחדים של מגיפת הקורונה, שלח חוזר לכל הרשויות המוסמכות עם הדרישות הסניטריות הקבועות...