30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

עזרה פסיכולוגית

1 min read

שריפות יער מהוות מגוון השלכות וסיכונים לבריאות הציבור, לרבות עלייה בתחלואה ותמותה. אחת ההשפעות הרבות של שינויי האקלים היא העלייה...

1 min read

פסיכולוגים המעוניינים להשתתף בתוכנית הפיילוט עוזרת אישית לבעלי מוגבלויות מתבקשים על ידי משרד העבודה. גאורגיוס סטמאטיס, המזכיר הכללי של סולידריות...

1 min read

לדברי הפסיכולוגית הקלינית אנה קנדראקיס, חשוב ביותר לקרוביהם של אלו שמתו בתאונת הרכבת בטמפי למצוא לפחות משהו שנשאר מיקיריהם. בשיחה...