30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

עלות גבוהה

1 min read

צרכנים מתלוננים על רווחים המשגשגים בלייקים. בתורם, מקורות בשוק מגיבים: "עיכובים ארוכים באספקה ​​ומחסור במוצרים חיוניים הם עובדה. לא ניתן...