29/11/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

רכישות

1 min read

סנטה קלאוס צפוי לחוות השבתה בחג המולד הזה, כאשר הצרכנים בארה"ב ובאירופה נותנים עדיפות לרכישת מוצרים חיוניים, אומרים כלכלנים. לכן,...

1 min read

מעטים יודעים שהבאת מצרכים הביתה לאחר ביקור בסופרמרקט עלולה להיגמר רע. שימוש במכונית כדי להצטייד במצרכים מדי שבוע בסופר ולהעביר...