17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

אוניברסיטאות זרות פרטיות ייפתחו באתונה ובאליניקו


הקמת אוניברסיטאות לא ממלכתיות בארצנו "ממש מעבר לפינה", ומתעניינים כבר מחפשים מבנים לקמפוסים.

"יש ביקוש לנדל"ן שיוכל לאכלס מוסדות להשכלה גבוהה. אבל זה כרגע יותר בעל אופי חקרני מכיוון שכולם מחכים שהחוק ייכנס לתוקף כדי שניתן יהיה להמשיך את הדיון בנושא זה", אומר מר דימיטריס מנוסאקיס, ראש Savills Hellas, חברה שותפה של קבוצת הנכסים הבריטית. Savills Plc.

לדברי מר מנוסאקיס, במהלך התקופה האחרונה לפחות שתי אוניברסיטאות זרות מהאיחוד האירופי גילו עניין – אם כי בשלב מוקדם – בבניינים גדולים באתונה.

עם זאת, כל בקשה שטרם נראתה, בתנאי שתומר לפעולה, אינה מוגבלת רק למציאת בניין. יש גם ביקוש לקרקעות, אומר מר ניקאס סימפוראס, ראש חברת פרופריוס, יועצת נדל"ן. למעשה, מר סימפורס מציין שתנועה מועטה במגזר הזה החלה להירשם לפני שנה.

הצעת החוק הרבנית להקמת "אוניברסיטאות ללא כוונת רווח", שגרמה לתגובה חריפה מצד סטודנטים ומורים, מציינת כי "על המוסד להיות אוטונומי, עם תשתית בנייה וציוד לוגיסטי נאותים, עם אפשרות של בניית מתקנים משניים בתוך אותה מחוז."

ציפיתי לזה טקסט סופי החוק יוצג לישיבת המליאה של הפרלמנט ב-7 במרץ, והצבעה תיערך למחרת, ב-8 במרץ, כאשר גם ראש הממשלה קיריאקוס מיצוטקיס אמור לנאום.

יצוין כי הצעת החוק "חיזוק האוניברסיטה הממלכתית – יסודות הפעילות של שלוחות מלכ"ר של אוניברסיטאות זרות" כוללת בסך הכל 205 מאמרים.

יחד עם זאת, מידע מהימן אומר שנציגי אוניברסיטאות מובילות בעולם, כמו MIT האמריקאית, ייל והרווארד, ערכו סיור במגה-פרויקט של אלניקו, ועובדי למדה פיתוח הציגו בפניהם את תוכנית הפרויקט. צריך לציין ש ייל ואוניברסיטת הרווארד מקיימים שיתוף פעולה מסוים עם האוניברסיטה הלאומית והקפודיסטרית של אתונההאוניברסיטה הציבורית הוותיקה והגדולה בארצנו.

עם זאת, למדה, כזכיין של אתר שדה התעופה לשעבר של אליניקו, מתמקד לא כל כך בהשכלה גבוהה אלא בהשכלה גבוההוחינוך יסודי ותיכוני, במיוחד עם תוכנית שפה זרה. בשיתוף פעולה עם פרודיה ובית הספר קוסטאס-גייטונס, נחתם הסכם במטרה ליצור ארגון חינוכי מודרני לחינוך יסודי ותיכוני באלניקו (CGS Ellinikon).

למעשה, לדברי למדה, בית ספר נוסף בשפה זרה (חינוך יסודי ותיכוני) נמצא בשלבים האחרונים של חתימת הסכם. הצורך בפתיחת בתי ספר לשפות זרות באלניקו מונע מביקוש מוגבר לדיור מקונים זרים, כאשר מקורות למדה מאמינים שזה ימשיך לגדול. לפי מידע, 60-65% מהרוכשים הם מקומיים יוונים, 20-25% הם יוונים בחו"ל, והאחוז הנותר הם זרים משווקים בתוך ומחוץ לאירופה.

בכל מקרה אזור אליניקו תהיה אחת הראשונות שבהן יתפתחו אוניברסיטאות שאינן מדינתיות. זאת בשל העובדה שכאן Hellenic Healthcare Group (HHG), בבעלות קרן ההשקעות CVC Capital Partners, מתחיל להקים את בית הספר הפרטי הראשון לרפואה ביוון בשיתוף אוניברסיטת ניקוסיה. HHG רכשה את נכס הקייטרינג האולימפי לשעבר תמורת 10 מיליון אירו ותוציא עוד 15 מיליון אירו בשיפוץ וברכישת ציוד, מה שיביא את ההשקעה הכוללת ל-25 מיליון אירו.

העלויות צפויות לעלות מכיוון שעל פי חוק האוניברסיטאות שאינן ממלכתיות, אוניברסיטה תצטרך להחזיק לפחות שני בתי ספר נוספים כדי לקבל רישיון.

יצוין כי בימים אלה מתנהל משא ומתן עם למדה לגבי רכישת שטחים נוספים על ידי HHG בסמוך ל מקרקעין שכבר בבעלותו.Source link